pand groningen

Persoonlijke veiligheid

perveiligOp een project worden de werknemers blootgesteld aan een groot aantal gevaren. Daarom is het van belang om altijd de juiste bescherming te dragen. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen dienen aan bepaalde normen te voldoen.

Daarom biedt Strijker uitsluitend beschermingsproducten aan die voldoen aan de normen. Om op deze manier de werkplaats voor iedereen zo veilig mogelijk te maken.

Kortom, voor een veilige werkomgeving moet u bij Strijker zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onder te verdelen in een aantal onderdelen: Hoofdbescherming, Beschermende kleding, Oogbescherming, Gehoorbescherming, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, Hand- en armbescherming, Volgelaatsmasker, Volgelaatsmaskers in besloten ruimte, Valbeveiliging, Arbobesluit over valgevaar